Samboende kan vara en central del i hållbarhetsarbetet där äldre och yngre delar boende

Samboende – för den miljömedvetne individen!

Vi på BeLiving erbjuder enkla medel för att överbrygga klyftan mellan generationer. Vi tillhandahåller en plattform för både hyresgäster, hyresvärdar, de som behöver en extra inkomst och de som behöver tjänster. Vårt mål är att skapa en gemenskap som bygger på öppenhet, säkerhet, respekt och tacksamhet för varandra. Men samboende är också ett utmärkt sätt att minska ditt ekologiska fotavtryck och samtidigt bo tillsammans med likasinnade människor. Samboende ger människor möjlighet att dela med sig av färdigheter och kunskaper, vilket också främjar ett hållbart samhälle.

Olika typer av hållbarhet

Hållbarhet kan delas in i tre huvudtyper: social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Social hållbarhet är idén att vi kan leva tillsammans i harmoni utan att skada våra relationer med varandra. Det berör, kortfattat, jämlikhet, jämställdhet, hälsa, trygghet, utbildning och rättvisa . Ekonomisk hållbarhet är idén att vi kan använda våra resurser på ett sätt som inte skadar miljön eller förbrukar dem med tiden, alltså de långsiktiga drivkrafterna och aspekterna. I detta talas det om grön tillväxt och cirkulär- och grön ekonomi. Ekologisk hållbarhet är idén att vi kan leva på ett sätt som inte skadar eller förbrukar vår planets resurser. Det handlar om att långsiktigt värna om jordens ekosystem och dess funktioner såsom rent vatten, mat och energi, rekreation och klimatreglering, samt som företag se över och minska sina avtryck.

Vad är samboende och varför är det ett hållbart alternativ för många människor?

Samboende är en form av boende där människor delar på ett bostadsområde. Detta kan ske på flera olika sätt, men det vanligaste är att man delar kök, badrum och andra bostadsutrymmen. Samboende ses som ett hållbart alternativ eftersom det gör det möjligt för människor att dela resurser, vilket minskar avfallet. Ju fler människor vi blir i världen desto orimligare blir det att varje par, eller familj, ska leva i stora bostäder – vi måste hitta nya lösningar för att samleva på denna jord, med de resurser som finns tillgängliga. Det gör det också möjligt för människor att leva tillsammans på ett mer gemensamt sätt, vilket kan bidra till att minska ensamheten och förbättra den sociala hållbarheten. Inte för att tala om den ekonomiska hållbarheten i att samleva och dela på kostnader istället för att stå för dem själv, speciellt i dagens ekonomiska läge.

Fallstudier av hållbara samlevnadssituationer

Det finns ett antal fallstudier som visar på fördelarna med hållbar samlevnad. Ett exempel är det danska projektet “cohousing”. Detta projekt är utformat för att hjälpa äldre människor att leva tillsammans och dela resurser. De äldre invånarna kan bo i sina egna hem, men de har också tillgång till gemensamma kök, trädgårdar och andra gemensamma utrymmen. På så sätt kan de umgås med varandra och hålla sig aktiva och självständiga.

Ett annat exempel är det svenska projektet “Söderkulla”. Detta projekt är utformat för familjer som vill leva mer hållbart. Familjerna bor i lägenheter som delar ett gemensamt kök och en gemensam trädgård. På så sätt kan de dela på resurser och spara pengar på mat och el. Barnen i projektet har också möjlighet att umgås med andra barn i grannskapet.

 

Dessa projekt visar att samboende kan vara ett hållbart sätt för människor att leva tillsammans. Genom att dela resurser kan vi minska vår påverkan på miljön, samtidigt som vi sparar pengar och förbättrar den sociala hållbarheten.

Framtiden för samboende – potential att minska människans miljöpåverkan

Framtiden för samboende ser ljus ut. Med den ökande befolkningen och de minskade resurserna blir samboende ett mer hållbart sätt för människor att leva tillsammans. Genom att dela resurser kan vi som nämnt minska vår påverkan på miljön, samtidigt som vi förbättrar den sociala- och ekonomiska hållbarheten.

Samboende har potential att minska människans miljöpåverkan avsevärt. När fler människor lever tillsammans på ett mer hållbart sätt kan vi minska vårt beroende av ohållbara metoder, såsom överkonsumtion och massproduktion. Detta är ett nödvändigt steg om vi vill skydda vår planet och se till att framtida generationer kan ta del av dess resurser.

Relaterade bloggar