fbpx BeLiving.org
Välkommen till ett gränsöverskridande samskapande

Vår filosofi är enkel, genom att dela och hjälpa varandra kommer vi alltid längre.

Vi tror på att dagens och morgondagens utmaningar i samhället inte kommer lösas med traditionella lösningar.

Vi ser att fler och fler lever i ensamhet och vi ser att det inte behöver vara så.

Vi tror på att brygga generationer och umgås mer till nytta för fler.

helping hand

Hjälpande hand

helping hand

Delade upplevelser

helping hand

Shared Living

Det nya skiftet – att göra skillnad för varandra

Vi blir fler och fler i samhället men kommer längre och längre ifrån varandra. Ensamhet breder ut sig i alla samhällsklasser och skapar klyfter mellan människor samt blir ett folkhälsoproblem.

Selling Online

Vi är fast beslutna att ändra på det. Vi tror på att hitta nya vägar i att brygga människor över generationsgränser och kulturella barriärer.

Tänk om det är så enkelt att det enda vi behöver göra att gå från att vara bättre ÄN till att bli bättre FÖR varandra.

Huge Template Collection

Seniorer

Detta är en lösning för dig som är senior (eller en anhörig) som vill utforska möjligheten att samverka över generationsgränser och i det skapa ett mer hållbart samhälle.

Utmaningar vi ser

Ensamhet och behovet att sällskap

Möjligheten att kunna bo kvar hemma och få hjälp med enklare tjänster

Ekonomiskt stöd

Studenter och unga vuxna

Detta är en lösning för dig som studerar eller är ung vuxen som vill hitta boende och bo mer hållbart, ekonomiskt och meningsfullt.

Problemområde 1. Dyra boenden & svårigheter att hitta boende i önskade områden

Problemområde 2. Integrationssvårigheter i en ny stad eller nytt land

Problemområde 3. Meningsfullhet och ensamhet

Banner
Händelse

Detta händer just nu.

Välkomma till ett unikt samskapande i att ta fram morgondagens lösning i samboende.

Var? Stockholm, birger jarls gatan 58 (vänster om porten)

När? Torsdagen den 28:e november kl. 18-21

Vilka? Unga vuxna, seniorer eller anhöriga till.

Välkommen in

Vad vi gör

Vi ser många äldre som vill fortsätta bo hemma men lever ensamt, samtidigt som ålder gör att det kan bli svårare att klara av enkla hushållstjänster. Många äldre har utrymme att erbjuda husrum om det finns rätt matchning och trygghet i att hitta rätt inneboende..

Många unga vuxna befinner sig en fas i livet där man frigör sig och söker nytt boende. Ett boende är inte alltid lätt att hitta, varför vi tror på att hitta lösningar som bygger mening och gör det enklare att ta nästa steg i livet.

Vår idé, en matchningsplattform över generationsgränser som löser problem kring ensamhet, behov av enkla hushållstjänster och ungas behov av att hitta en bostad.

Tjänster

Hjälpande hand

Kraften i att vara bättre för varandra

Delade upplevelser

Potentialen i möten

Chart Chart

Delat boende

Ökad meningsfullhet

Låt oss skapa något ovanligt

Kontakta oss