Det kan vara svårt att vara en familj i dag. Många familjer känner sig stressade när ekonomin är i gungning, levnadskostnaderna stiger och det är svårt att få ihop livspusslet. En möjlig lösning på detta problem är att familjen överväger att ta in en inneboende student som bor i huset och hjälper till med hushållsnära tjänster.

Stressade barnfamiljer bör kanske överväga en inneboende student

Det kan vara svårt att vara en familj i dag. Många familjer känner sig stressade när ekonomin är i gungning, levnadskostnaderna stiger och det är svårt att få ihop livspusslet. Och den stressen smittar ofta av sig på hemmet, där föräldrar och barn ständigt är oense med varandra.

En möjlig lösning på detta problem är att familjen överväger att ta in en inneboende student som bor i huset och hjälper till med hushållsnära tjänster. Detta skulle innebära en viss lättnad för föräldrarna, som skulle få hjälp att ta hand om barnen och ta en del av bördan från deras axlar. Det skulle också ge den inneboende en möjlighet att samla på sig värdefull erfarenhet.

Inneboende - hur går det till?

Att ha en inneboende kan ha många fördelar för både familjen och den studerande. För det första ger det föräldrarna tid att fokusera på sig själva igen, eller förlängd tid med andra barn i familjen. Det ger också studenten möjlighet att skaffa sig erfarenhet av barnomsorg och tjäna pengar vid sidan av studierna.

 

Det finns många företag som erbjuder en sådan här lösning, men hos oss på BeLiving går det till så att hyresvärdar och hyresgäster matchas ihop och man kan själv välja att bara hyra ut ett rum eller också ta emot hushållstjänster till ett överkomligt pris, och vice versa för hyresgästen.

Den inneboende skulle i så fall, i en barnfamilj, vara ansvarig för att hjälpa till att ta hand om barnen under vistelsen, bland annat genom mat, hjälpa till med läxor, övervaka lekar och ta ansvar för alla hushållssysslor som behöver utföras. Den studerande förväntas följa husreglerna och respektera de andra familjemedlemmarnas privatliv. I gengäld får de vanligtvis kost, logi samt betalt för tjänsterna. Du kan läsa mer om hur det går till att hyra ut ett rum till en student, här

 

På det hela taget är det ett utmärkt sätt för stressade barnfamiljer att få lite andrum från vardagens bekymmer och skapa en positiv inlärningsmiljö för alla inblandade. Båda parter drar nytta av detta arrangemang – föräldrarna får stöd med barnomsorgsuppgifter medan studenterna får värdefull erfarenhet av hur familjer fungerar i verkliga situationer.

Värdet för studenten

Den studerande kan dra nytta av att bo i en barnfamilj på många olika sätt. Det ger dem inte bara möjlighet att skaffa sig värdefull erfarenhet av barnomsorg och lära sig hur man tar hand om små barn, utan de får också observera och vara en del av en riktig familjedynamik. Man lär sig om föräldraskap och får tips från föräldrarna om hur man hanterar situationer med barn. Detta är en ovärderlig möjlighet för dem att få erfarenhet och färdigheter som kommer att vara användbara i deras framtida arbetsliv. Det är också ett sätt att spara pengar, när man som student lever på en budget, samtidigt som man kan tjäna lite extra pengar.

 

Slutligen kan inneboende hos en familj ge studenten möjlighet att skapa vänskap och kontakter för livet. Detta är särskilt fördelaktigt för internationella studenter som kanske inte har några släktingar eller vänner i området ännu.

Värdet för familjen

Att ha en studerande som bor hos en kan ge familjen ett stort värde. Det ger inte bara föräldrarna mer tid att fokusera på varandra eller andra barn i familjen, genom att få extra stöd med barnomsorgsuppgifter som att mata barnen, hjälpa till med läxor och övervaka leken, utan det ger dem också tillgång till nya utbildningsmöjligheter som annars kanske inte skulle vara tillgängliga. Låt oss säga att den inneboende är en utbytesstudent som då kan introducera barnen till olika kulturer och språk genom att tala dem hemma eller uppmuntra dem att lära sig nya färdigheter inom musik eller konst. Detta kan hjälpa barnen att växa både känslomässigt och intellektuellt.

 

På det hela taget kan det vara otroligt fördelaktigt för båda parter att ha en student som bor i huset – detta kan vara särskilt användbart för upptagna familjer som i vanliga fall har svårt att hinna med sina dagliga rutiner. Det ger dem möjlighet att utveckla ett bättre samarbete färdigheter och främja en känsla av gemenskap inom familjen.

Hållbara lösningar idag och i framtiden bygger på…

Inneboende kan vara ett betydande bidrag till hållbara bostadslösningar idag och i framtiden. Det erbjuder ett prisvärt, säkert och flexibelt boendealternativ för barnfamiljer som kan gynna båda parter. Att som student välja att vara inneboende när de flyttar hemifrån ger både självständighet och oberoende i boendeförhållanden, samtidigt som familjerna får ytterligare stöd och resurser.

Dessutom är inneboende en mer hållbar strategi för boende. Genom att tillhandahålla långsiktigt boende för studenter som bor hos en familj bidrar det till att minska mängden bostäder som måste byggas och som de inte har råd med, vilket alltså även är hållbart när det råder bostadsbrist. Det kan också minska bostädernas miljöpåverkan när det gäller energi, vatten och avfallsproduktion.

Inneboendekraft - frigör värdet i att hjälpa någon annan genom att själv bli hjälpt

Med hemvård kan man få ut värdet av att hjälpa någon annan genom att själv bli hjälpt. Att bo hos en familj ger studenterna en unik möjlighet att skaffa sig värdefull erfarenhet av att ta hand om små barn, samtidigt som de får starkare relationer och blir mer självständiga.

 

Genom att bilda starka band med studenterna kan familjerna bidra till att bygga upp motståndskraft i både elevernas och föräldrarnas liv. Denna typ av ömsesidigt stödsystem gör att båda parter kan bli starkare individer och dra nytta av varandras erfarenheter. Som ett resultat av detta kan de bättre klara av svåra situationer och frigöra värdet av att hjälpa någon annan genom att själv bli hjälpt.

 

Att ha en student boende i familjens hem kan på det hela taget vara till stor nytta för båda parter och alla gynnas av de hållbara lösningar som boendet ger upphov till.

Relaterade bloggar