En bild som visar statistik över antalet hemmaboende i Sverige. Antalet har ökat från år 1995 - 2021 med 24% för hela Sverige

Ofrivilligt hemmaboende bland unga vuxna i Sverige

238 000 unga vuxna ser sig själva som ofrivilligt hemmaboende 

Detta är resultatet av rapporten “Slutrapport enligt regleringsbrevet för budgetåret 2018/19”, som visar aktuella siffror från Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen och Statskontoret. 

Rapporten visar också att mer än var tredje ung vuxen (35 %) är orolig för att inte kunna hitta bostad i framtiden. Detta motsvarar 361 949 personer. Antalet unga människor som är ofrivilligt hemlösa ökar, och problemet är särskilt akut i storstäderna. 

En bild som visar statistik över antalet hemmaboende i Sverige. Antalet har ökat från år 1995 - 2021 med 24% för hela Sverige

Orimligt långa bostadsköer och höga priser 

Två tredjedelar av de personer som är ofrivilligt hemmaboende är under 30 år. Detta beror delvis på orimligt långa bostadsköer. 

Oskar är 22 år och mer eller mindre tvingad till ofrivilligt föräldraboende. Han har ett heltidsjobb och vill flytta, men han har svårt att hitta en lägenhet eftersom det finns för många sökande som konkurrerar om för få lägenheter

“Jag är 22 år gammal och har bott ofrivilligt hos mina föräldrar i två år. Jag vill arbeta, men det är svårt att söka jobb när man inte har någon egen bostad. Det känns som om jag hålls tillbaka.” 

Oskar är inte ensam – unga människor som vill flytta från sina föräldrahem har svårt att hitta en bostad.

År 2016 var den genomsnittliga väntetiden i kön till en lägenhet 8 år. En ny åtgärd från Stockholms stad syftar till att öka antalet hyreslägenheter och kommer att bidra till att korta bostadsköerna för dem som bott länge i Stockholms län. 

De långa bostadsköerna beror delvis på att unga människor har svårt att få en lägenhet eftersom det är för många sökande som konkurrerar om för få lägenheter.  

En bild över statistik på hemmaboende hos föräldrar
En bild som förklarar ekonomisk utsatthet kopplat till boende för yngre
En bild som förklarar ungas oro över framtiden med en tuff bostadsmarknad i Sverige

BeLiving – En idé till att bo till rimlig kostnad i kombination med tjänster 

BeLivings grundidé är att föra ihop äldre som lever ensamma som har möjlighet att hyra ut ett rum med unga vuxna som har ett behov att hitta ett prisvärt boende kopplat till studier eller annan situation kopplat till tillfälligt boende. 

Dock är BeLiving mer än så, vi tror på att sträva efter att gå från att vara bättre ÄN till att bli bättre FÖR varandra.

 

Därför önskar vi se fler (oavsett ålder) som öppnar upp sina hem oavsett om skälet är att få en extra inkomst eller om det är för att man vill hjälpa eller kanske själv få lite sällskap eller varför inte lite hjälp med enklare hushållsnära tjänster.  

Genom att låta en ung vuxen få utföra tjänster så betalar de sin hyra men får även betalt för de tjänster de gör (ex. trädgårdsarbete, matlagning, städning). På så sätt kommer den yngre ned i den totala boendekostnaden.

Enkelt och förnuftigt tycker vi… 

 

Vi kallar detta för “Share & Care Living”. Du kanske redan är pensionerad men har ett ledigt rum? Varför inte överväga att hjälpa en annan generation att under en begränsad tid både få ett boende men även låta den yngre få ta del av en äldres kunskap och perspektiv? 

 

Välkommen hem  

//Teamet på BeLiving 

Relaterade bloggar