Hyresavtal och trivselavtal inristat i ett hjärta på ett träd

Hyresavtal ❤️ Trivselregler = SANT!

Det är kanske inte alltid så lätt att hitta bra hyresgäster. Och när du äntligen hittar någon som verkar rätt så är det bara att korsa fingrarna och hoppas på det bästa?

Nej inte nödvändigtvis. Även om en person känns rätt från början så kan man aldrig veta och saker och ting kan ändå gå fel, även om man har de mest tydliga hyresavtalen på plats. Därför kan det vara av stor vikt att ha förutsättningar för trivsel och uppföranderegler uppgjorda i förhand.

Grundregeln är – ditt hem – dina villkor för din hyresgäst att respektera och efterleva, självklart med ömsesidig respekt.

Ritad bild med ett rött hjärta och en öppen dörr på en mörk bakgrund

Vad skiljer då ett hyreskontrakt från ett trivselavtal?

Ett hyreskontrakt är ett juridiskt dokument som beskriver både hyresgästens och hyresvärdens rättigheter och skyldigheter. Det ska upprättas innan någon flyttar in och det ska vara tydligt och kortfattat.
Ett trivselavtal är däremot ett mer informellt avtal mellan två personer som bor tillsammans. Det är inte juridiskt bindande, utan kan mer betraktas som spelregler bägge parter kommit överens ska gälla men om du har en inneboende i ditt hem så finns det ingen besittningsrätt och du har därför rätt att avbryta hyreskontraktet om det inte fungerar med din inneboende.

Med inneboende menas att en annan person nyttjar del av bostaden samtidigt som förstahandshyresgästen bor kvar.

 

Trygghet för dig – tydlighet för båda

Med det sagt kan ett bra hyreskontrakt ändå vara till hjälp när det gäller att beskriva förväntningar och sätta gränser. Här är några saker att tänka på:

Animerad hyresvärd och hyresgäst

Ett hyreskontrakt kan sträcka sig från ett par månader till ett år eller mer.
Ju längre den är, desto mindre sannolikt är det att du får problem med din hyresgäst. Det är också viktigt att fastställa vad som händer om de vill flytta i förtid och hur lång uppsägningstid du förväntar dig att de ska lämna. Lagen för privat uthyrning säger en månads varsel för hyresgästen.

 

BeLiving hjälper till med att upprätta ett professionellt hyresavtal mellan dig och din hyresgäst och vi ser till att du får din hyra i tid genom att din hyresgäst i förväg betalar sina hyror via BeLiving för att det hela ska flyta på utan att du som hyresvärd ska behöva påminna om självklarheter. Att inte betala sin hyra betraktas som ett kontraktsbrott och därför kan det vara skönt att ha med sig en part som hanterar denna form av kommunikation.

 

Hur lång varsel ska jag ge om jag vill att min hyresgäst ska flytta ut?

Det ser olika ut beroende på om det är uthyrning via näringsverksamhet eller privat uthyrning som gäller. Vi kommer att utgå från privat uthyrning.

Om din hyresgäst har meddelat dig att hen vill flytta ut är det en månads uppsägning som gäller och du som hyresvärd har rätt att säga upp avtalet med tre månaders uppsägningstid.
Om ni har skrivit ett avtal på bestämd tid kan hyresgästen säga upp sitt avtal och det är ändå en månads uppsägning som gäller.

Skulle ni avtal om en uppsägningstid så gäller den för hyresvärden och inte hyresgästen.

 

Vad innebär trivselregler och vad bör ingå?

Trivselregler är som tidigare nämnt inte juridiskt bindande, men de hjälper dig och din hyresgäst/inneboende att ha en god relation. De kan ingå i hyresavtalet eller som ett tillägg till det – beroende på vad som är bäst för båda parter. Syftet är återigen att ställa upp tydliga förväntningar på vad varje part kan förvänta sig av den andra under vistelsen. Här är några saker att tänka på:

Gula gem som ligger strukturerade och en hög med gem

Hur ofta vill du att din hyresgäst ska städa de gemensamma utrymmena och hur mycket tid får han eller hon ägna åt sitt eget rum? Se till att ställa upp en rimlig förväntningsnivå. Om inte kan det leda till att den ena parten känner att den andra parten inte gör någonting på huset.

Trivseln kan även omfatta riktlinjer besökare, fester och bullernivåer. Du kanske vill begränsa antalet övernattande gäster eller ha en överenskommelse för hur länge en fest får pågå.

Kom ihåg att detta bara är riktlinjer – du och din hyresgäst/boende kan alltid komma överens om något annat om det fungerar bättre för er båda.

Som kund till BeLiving får du stöd när du är osäker samt tillgång till bra grundmallar.

 

Hyresavtal ❤️ Trivselregler = SANT!

Varmt lycka till!

Relaterade bloggar