Hyresvärd och hyresgäst fikar i trädgården

BeLiving – Att bo ihop över generationsgränser

BeLiving är ett boendeinitiativ över generationsgränser

Med ett fokus på att skapa attraktiva boendelösningar mellan i första hand yngre och äldre. 

I vårt nuvarande samhälle har vi till stor del glömt bort kraften i att leva och interagera över generationsgränser.

Så vad händer om vi i samhället kombinerar omsorg för människor med att hitta bostäder för i första hand den yngre generationen och uppmuntra till möten byggt på nyfikenhet och tillit? 

BeLiving har som mål att göra en insats kopplat till alla dessa frågor och skapa en rörelse som synkar med andra initiativ världen över som bygger på att ensam kanske inte alltid är så stark utan tillsammans förflyttar vi samhällen och skapar vi den skillnad vi vill se.  

pensionär och inneeboende fikar tillsammans på trädgården
Kersti & Josefin - BeLivers i Stockholm

Kombinera boendenytta med nöje 

Det startar med att hitta ett sätt att skapa attraktiva och meningsfulla lösningar, till exempel delat boende som bygger på ömsesidigt förtroende mellan dem som kan erbjuda hjälp och dem som är i behov av hjälp. Nästa steg är att se till att varje boende ligger på en plats där det är lätt att nå kollektivtrafik, affärer, parker, skog och andra nödvändigheter. 

Det avslutas med att alla som bor i dessa bostäder ska vara sina egna och andras förebilder som en del av lösningen på ensamhet och planetärisk hållbarhet. 

BeLiving tror att man kan åstadkomma en förändring genom att sätta unga vuxna i förgrunden med sina behov, önskemål och bekymmer samt äldre personer som vill ge tillbaka från sin livserfarenhet med att kunna dela sin bostad under en period. 

En ung kille tar selfie med en äldre person som han är inneboende hos.
Lars & Adrian - BeLivers i Sollentuna

Vad frigörs i oss människor när vi sätter mänskliga värden i första rummet i stället för vinst och visar med handling att vi kan vara hållbara på mer än ett sätt? 

Det kommer att ge unga vuxna chansen att leva självständigt samtidigt som de fortfarande prövar sig fram och inte behöver vara ensamma. 

Det ger äldre personer chansen att hjälpa andra och visa att de fortfarande är aktiva medlemmar i samhället, vilket kan vara svårt om man bor och eller upplever ensamhet. 

 

Meningsfull ansträngning – tillsammans 

När vi ser fler initiativ som dessa runt om i världen blir det lättare för unga vuxna att göra bra val om var och vem de vill bo med under en period i sina liv. På liknande sätt skapas mening för den äldre både i sällskapet som uppstår och också i att kunna dela med sig av livskunskap och kompetenser. 

Slutligen säkerställer denna typ av initiativ att våra samhällen blir starkare och att vi minskar risken för utanförskap, ensamhet, bostadsbrist och så mycket mer. 

Tillsammans är ett av nyckelorden – hör av dig om du vill bli en del av tillsammans-skapet med teamet på BeLiving eller om du vill prova på att bli en BeLiver du med. 

Relaterade bloggar