Ett sätt att minska vårt koldioxidavtryck är genom co-living. I detta blogginlägg kommer vi diskutera de studier som ligger bakom dessa påståenden och utforska framtidens bostäder när det gäller ekologisk hållbarhet.

Halvera ditt klimatavtryck genom Co-living!

Med tanke på att världen står inför en ständigt växande klimatkris är det viktigare än någonsin att vi vidtar åtgärder för att minska vårt klimatavtryck. Ett sätt att göra detta är genom co-living, där gemensamma utrymmen som kök och badrum möjliggör effektivare planering och byggnadsdesign jämfört med traditionella bostadsmodeller. Akademiska Hus släppte 2020 en tvärvetenskaplig studie som visar hur co-living kan bidra till att minska koldioxidavtrycket per person med mer än 50 %. Detta minskar inte bara miljöpåverkan utan ökar också livskvaliteten genom att ge möjligheter till sociala relationer och bidra till att bekämpa ensamhet. Det här blogginlägget kommer att diskutera de studier som ligger bakom dessa påståenden, utforska framtidens bostäder när det gäller ekologisk hållbarhet och ge insikter om hur du kan halvera ditt koldioxidavtryck genom samboende.

Vad är Co-living?

Co-living är en innovativ metod för boende som har blivit allt mer populärt under de senaste åren. Det innebär att flera personer bor tillsammans i ett enda hus eller en enda byggnad, samtidigt som de fortfarande har en viss grad av integritet och självständighet. Denna typ av boende ger många fördelar, t.ex. att dela på kostnader, minska miljöpåverkan, skapa sociala nätverk och dela på hushållssysslorna. Konceptet bygger på idén att flera personer kan dela resurser, bekvämligheter och olika utrymmen i en viss bostad för att minska sitt koldioxidavtryck. Samboende kan ske i allt från hus eller lägenheter som delas av flera personer till större gemensamhetsanläggningar med många invånare. Gemensamma faciliteter som kök, badrum och tvättstugor är vanliga inslag i co-living och kan bidra avsevärt till att minska varje invånares koldioxidavtryck. Moderna samboenden är dessutom utformade med hållbarhet i åtanke, med förnybara energikällor som solenergi och hållbara byggmaterial. Co-living bidrar till att skapa en känsla av gemenskap för de boende och ger ekologiska fördelar för vår planet.

Studier om hur co-living kan minska koldioxidavtrycket

Studier har visat att det inte bara är möjligt att halvera ditt koldioxidavtryck genom co-living utan också att det är mycket fördelaktigt för miljön. I den tvärvetenskapliga studie som utfördes av flera parter, bl.a. Akademiska Hus, Nordic Choice Hotels, Chalmers, KTH och andra, undersöktes hur delat boende kan minska koldioxidavtrycket per person med mer än 50 % (ladda ner den här). Resultaten visade att områden som delas mellan alla boende bör utgöra den största delen av bostaden och helst överstiga 40 %, vilket leder till minskad energiförbrukning och effektivare resursanvändning. Dessa positiva miljöeffekter förstärks ytterligare när förnybara energikällor som solenergi och hållbara byggnadsmaterial används i gemensamma bostadsprojekt. Dessutom har det visat sig att samboende skapar sociala nätverk bland de boende och främjar livskvalitet för invånarna samt uppmuntrar dem att stanna kvar i sina hem i stället för att förbruka resurser på annat håll.

Alla dessa faktorer utgör tillsammans ett övertygande argument för varför en halvering av ditt koldioxidavtryck genom samboende nu är ett både genomförbart och önskvärt alternativ för dem som vill leva hållbart och samtidigt njuta av alla de fördelar som det innebär att dela sitt hem med andra.

BeLiving erbjuder co-living för att minska klimatavtryck.

Ökad livskvalité samtidigt som du minskar klimatavtrycket

Co-living är inte bara ett bra sätt att minska ditt koldioxidavtryck utan också att förbättra din livskvalitet. Genom att bo tillsammans med andra människor kan du dela resurser och skapa en känsla av gemenskap i huset eller byggnaden. Detta skapar en miljö där alla ser till varandra och är mer benägna att hjälpa varandra i nödsituationer. Det främjar också en större känsla av tillhörighet, vilket bidrar till att minska ensamhet och isolering, som båda är stora problem bland unga vuxna idag. Dessutom erbjuder samboende en möjlighet att dra nytta av kollektiva kunskaper och färdigheter samtidigt som man lär sig av varandra. De miljövänliga byggnadsmaterial som ofta används och förnybara energikällor som solenergi, bidrar inte bara till att skydda miljön utan kan också vara till fördel för de boende i form av lägre energiräkningar och bättre luftkvalitet i deras hem. Alla dessa faktorer tillsammans gör co-living till ett tilltalande alternativ för dem som vill leva en miljömässigt ansvarsfull livsstil samtidigt som de får ta del av alla de fördelar som följer med delat boende.

BeLivings bidrag till Co-living

Vi på BeLiving bidrar till co-living-konceptet genom att erbjuda våra kunder hållbara lösningar för samboende. Våra tjänster är utformade för att hjälpa människor att hitta boende och att kunna spara eller tjäna pengar på det. Samtidigt som man minskar sitt koldioxidavtryck och skapar en känsla av gemenskap. Med BeLiving kan du hyra eller hyra ut ett rum och på sätt ingå i ett co-living sammanhang! BeLiving kan underlätta skapandet av sociala nätverk bland de boende och därmed bidra till att öka livskvalitén, som vi gått igenom ovan. Vi kommer att se till att du får ut det mesta av din erfarenhet av co-living och bidrar så mycket som möjligt till en hållbar framtid för vår planet.

 

 

Relaterade bloggar