Funderar du på att ta in en inneboende? Innan du tar in någon att bo hos dig finns det fem viktiga saker du bör tänka på.

5 saker du behöver veta om att ha en inneboende

Funderar du på att ta in en inneboende? Att ta emot en hyresgäst kan vara ett bra sätt att dela sitt hem och tjäna extra pengar, men det är inte utan utmaningar. Innan du tar in någon att bo hos dig finns det fem viktiga saker du bör tänka på.

1. Vikten av att fastställa regler och förväntningar

Det är väsentligt att fastställa regler och förväntningar med en inneboende för att säkerställa ett lyckat boende. Det är viktigt att diskutera husregler, ekonomiska arrangemang och andra förväntningar redan från början, t.ex. gränser för privatliv, användning av gemensamma utrymmen, ljudnivå under vissa timmar eller dagar, vistelsens längd och överenskomna aktiviteter i hemmet. Detta för att se till att allas bekvämlighetsnivå respekteras.

 

När reglerna och förväntningarna väl är fastställda är det bra att tydligt definiera dem för den inneboende. Husreglerna bör omfatta förväntad användning av gemensamma utrymmen, t.ex. kök, vardagsrum och badrum, tysta tider, städning, betalningsarrangemang och förfallodagar, rökning och husdjurspolicy samt acceptabelt beteende i hemmet; allt bör vara tydligt definierade.

 

Det är viktigt att se till att båda parter har överenskomna förväntningar från början och att båda hålls ansvariga för att uppfylla dessa förväntningar. Både hyresgästen och hyresvärden bör diskutera sina gränser och förväntningar för att skapa en framgångsrik hyresperiod.

2. Att du känner till dina rättigheter och skyldigheter som hyresvärd

Som hyresvärd är det vitalt att du känner till dina rättigheter och skyldigheter gentemot din hyresgäst. Du är juridiskt ansvarig för din inneboendes säkerhet och för att se till att han eller hon har ett respekterat privatliv och trivs i ditt hem. Du måste till exempel följa lokala bostadsrättsliga bestämmelser, t.ex. brandsäkerhets- och hälsovårdsbestämmelser, tillhandahålla grundläggande bekvämligheter som t.ex rinnande varmt och kallt vatten, tillräcklig uppvärmning och ventilation.

I händelse av en tvist är det viktigt att du känner till dina rättigheter som hyresvärd och att du vidtar alla nödvändiga åtgärder för att skydda dem. Du kan vid behov söka professionell rådgivning från en advokat eller ett stödorgan för hyresgäster och hyresvärdar. Om du går via BeLivings uthyrningstjänst hjälper vi dig vid behov, läs mer om detta på hemsidan.

3. Fördelarna med att ha en inneboende

Att ha en inneboende kan ge många fördelar, både praktiska och ekonomiska. Förutom att det ger en extra inkomst kan det vara ett bra sätt att dela ditt hem och njuta av sällskapet med någon med liknande intressen. En hyresgäst kan också ge en känsla av säkerhet i ditt hem, samt ge dig ett extra par händer att hjälpa till med sysslor som trädgårdsarbete och allmänt underhåll.

 

Genom att erbjuda en gemensam bostadssituation kan man skapa en trevlig miljö där båda parter kan koppla av och umgås, vilket kan vara särskilt bra om du bor ensam. Att sedan låta den inneboende utföra tjänster i hushållet kan ge många fördelar både för dig som hyr ut som till den som innebor. Det ger inte bara dig som hyresvärd en extra inkomst, utan hjälper dig också att spara tid och resurser genom att låta någon annan vara behjälplig med tidskrävande uppgifter. Genom BeLiving fungerar det så att den inneboende också tjänar en extra inkomst genom att utföra en del av dessa hushållsnära tjänsterna – en win win!

 

 

Att ha en inneboende kan även ge möjlighet att skapa nya kontakter och uppleva olika kulturer. Detta kan vara särskilt fördelaktigt för dem som bor på landsbygden med begränsade sociala nätverk. Med en kombination av god kommunikation och fastställda förväntningar kan det bli en trevlig upplevelse för båda parter.

4. Ha en krisplan till hands

Diskutera vad som skulle hända om någon plötsligt måste flytta eller inte kan betala hyran på grund av oväntade omständigheter så att alla är förberedda på alla situationer som kan uppstå när man bor tillsammans.

 

Det kan vara av största vikt att ha en nödplan tillsammans med den inneboende, eftersom denne bidrar till att skapa klarhet och struktur i förhållandet mellan hyresgäst och hyresvärd. Det är viktigt att båda parter vet exakt vilka åtgärder som krävs i händelse av en nödsituation, t.ex. vid förlust av arbete eller sjukdom hos någon av parterna. En krisplan bör innehålla detaljer som t.ex vem som ska ansvara för hyresbetalningarna i händelse av en kris, alternativa arrangemang för hyresgäster som oväntat måste flytta och alla andra potentiella risker eller frågor som kan uppstå.

 

Krisplanen bör också innehålla information om ytterligare stöd som finns tillgängliga från externa källor, t.ex. lokala råd eller rådgivningstjänster. Detta kan bidra till att båda parter är medvetna om vilka alternativ som finns tillgängliga i svåra situationer.

 

Slutligen är det betydande att både den inneboende och hyresvärden ser över planen regelbundet för att se till att den förblir aktuell vid eventuella ändringar. På så sätt kan man se till att båda parter är förberedda på eventuella krissituationer och minimera konsekvenserna om en sådan inträffar.

5. Förstå det hyresavtal som du måste skriva med din inneboende

Att förstå det hyresavtal som du skriver under med din hyresgäst är nyckeln till ett framgångsrikt och harmoniskt hyresförhållande. Det är viktigt att känna till de juridiska rättigheter som båda parter har för att se till att alla parter behandlas rättvist, och det är också väsentligt att den inneboende är medveten om sina skyldigheter och sitt ansvar enligt avtal. Hyresavtalet bör tydligt ange hyresbeloppet, betalningsfristen och eventuella ytterligare skyldigheter som vardera parter har. 

 

Kom ihåg att ett hyresavtal är juridiskt bindande avtal och båda parter måste därför granska allt underlag innan det undertecknas. Ta dig tid att gå igenom alla punkter i avtalet och se till att du förstår dem innan du skriver under och låt din inneboende göra detsamma.

 

Via tjänsten som BeLiving erbjuder sköts allt sådant åt dig, så att du kan ägna tiden åt de fyra övriga punkterna. BeLiving är mellanhanden som sköter samordning med hyresavtal, kontakt, betalning av hyra samt gör upplevelsen säker för båda parter.

Slutligen är det såklart också otroligt viktigt att se till att både du och din inneboende trivs med att bo tillsammans i samma utrymme för att samarbetet ska fungera. Om du är intresserad av att lägga ut en annons via BeLiving kan du läsa om hur du går tillväga här.

Relaterade bloggar